Image
Image

Attraktivt att bo och verka i ett hållbart Linköping

Image
Ett hållbart och klimatsmart samhälle betyder inte en framtid i säck och aska.
– Tvärtom ska ett hållbart Linköping vara attraktivt att bo och verka i, säger Linda Malmén, hållbarhetschef på Linköpings kommun.
Begreppet hållbarhet uppfattas av många som åtgärder för att hejda klimatförändringen. Det är bara en tredjedel av utmaningen. Linköping arbetar enligt den av FN fastställda
Agenda 2030, som sätter upp 17 mål inom tre områden: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
–  De hänger tätt samman och utifrån kommunens möjligheter arbetar vi med alla dimensioner, säger Linda.
Ekonomi i balans är en förutsättning för välfärd, bra företagsklimat och för att kommunen ska kunna satsa på ekologisk och social hållbarhet. Om kommunens invånare lever ett gott liv och känner tillit till varandra går det
att mobilisera kraft för olika beteendeförändringar.
– Som kommun klarar vi inte ensamma
att möta framtidens utmaningar. Det är något som vi alla som bor och verkar i Linköping måste göra tillsammans, säger Linda.
Det finns flera exempel på hur närings-
liv och civilsamhället gör viktiga insatser.
Ett är att Linköping redan 2025 ska bli en koldioxidneutral kommun, 20 år före nationen Sverige och 25 år innan 100 länder lovat FN att uppnå mot­svarande.
Kommunen kan inte beordra fram en så genomgripande förändring. Istället har de 18 största energiförbrukarna i Linköping frivilligt signerat ett avtal om att medverka till att uppnå målet. Avtalet heter Linköpingsinitiativet och när de stora aktörerna är med på båten, ökar chanserna betydligt att lyckas.
Det finns tydliga drivkrafter för näringslivet att agera. Världens stora finansiella aktörer identifierar klimatet som den stora affärsrisken. Vidare finns betydande affärsmöjligheter i att ställa om till en mer hållbar värld.
– Det blir allt viktigare med hållbara kommuner för att företag ska stanna kvar, för att nya ska etablera sig och när människor väljer var de ska bo, säger Linda.
Linköping har även ett universitet
med spetskompetens inom olika delar av hållbarhetsområdet, i nära samarbete med det lokala näringslivet samt kommunen och dess bolag. Här finns redan idag ett forskningscenter
för biogas och annan högteknologisk utveckling som i förlängningen ger nya företag och nya kvalificerade jobb.
En större andel fossilfria transporter
är en viktig del i Linköpings åtagande. Förutsättningarna skiljer sig i kommunens olika delar. På landet kan det betyda egen bil laddad med fossilfritt drivmedel, pendlarparkeringar och bra bussförbindelser. I staden studeras bland annat självkörande elbussar,
där två redan rullar på universitetets område. Cykellänkar och ett hyrcykelsystem är redan på plats.
Linköping är även den första kommunen i Sverige och en av de första i världen som tar ett helhetsgrepp kring det som kallas ”Mobilitet som tjänst”. En ny app ska samla flera transportslag och skräddarsy en resa utifrån användarens behov.
I Linköping ska det finnas goda möjlig­-
heter att resa utan att belasta klimatet. Det är vad Linda Malmén menar med att ta vara på de positiva möjligheter som ett mer hållbart Linköping ger.

Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online