Image
Image

Solcellsparken säkrar klimatsmart el i Linköping

Image

Solcellsparken säkrar klimatsmart el i Linköping

Sommaren 2020 står en av Sveriges största solcellsparker klar i utkanten av Linköping.
Den bidrar till att säkra leveranserna för energikrävande industri.
– Vi kommer att satsa ännu mer på sol och andra klimatsmarta energislag, säger Charlotta Sund, vd för Tekniska verken.
Solcellsparken är ett samarbete mellan Tekniska verken, Eneo Solution och Swedbank som tecknat avtal om att köpa all el under 20 år framåt. Anläggningen byggs på ett 30 hektar stort område vid Gärstadverken och blir ett nytt landmärke synligt från E4.
– Det är mark som inte passar för särskilt mycket annat. Solceller ger ett större energiutbyte än energiskog som odlas där idag, förklarar Charlotta.
Anläggningen har en kapacitet på 20 MW och väntas producera 11,5 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel till 2 300 villor. Att Swedbank binder upp sig i 20 år är en del i bankens hållbarhetsarbete.
Men om Swedbank köper all el under lång tid framåt, hur gynnar det Lin­köping? Leveransen sker till stamnätet, som kan liknas vid en stor pool där el fylls på och tappas av. Banken använder motsvarande mängd som produceras i solcellsparken.
Stamnätet börjar bli en trång sektor, särskilt i storstäderna, vilket gynnar städer med lokal elproduktion.
– Solcellsparken bidrar till att vi kan erbjuda elintensiv industri säkra leveranser, säger Charlotta.
Tekniska verken har sedan tidigare en solcellsanläggning på taket till sitt kontor, men den är liten i jämförelse med nybygget. Samtidigt fortsätter satsningarna på Linköpings främsta kompetensområde biogas som också är en förnybar och fossilfri energikälla. Senaste investeringen av Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas är landets största och modernaste anläggning för produktion av flytande biogas, vilket gör det enklare att konvertera lastbilar till biogasdrift.  Tekniska verken bygger även en vindkraftspark i Sunne som ska stå klar under våren 2020.
När solcellsparken presenterades hösten 2019 var den under några veckor klart störst i landet. Sedan presenterades
en ännu större utanför Strängnäs, men det bekymrar inte Charlotta Sund.
– Hållbarhet är ingen tävling. Ju fler
som bidrar desto bättre blir det för klimatet, är hennes kommentar.

Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online