I Linköping skapas framtiden

Image

”DET BÄSTA SÄTTET att förutsäga framtiden är att besluta sig för att skapa den” Detta briljanta citat har jag lånat men vad betyder det för Framtidsstaden Linköping? Mycket vill jag påstå. I mars 2020 spreds covid-19 snabbt över Sverige och världen. Ingen kunde då överblicka pandemins enorma konsekvenser och effekter. Men vid sidan om tragedin växte också nya hållbara beteenden, digitala tjänster och affärsmodeller fram. Behovet av en digital och hållbar omställning hade det pratats om länge men nu hände det och det gick ultrasnabbt. Pandemin blev en tidsmaskin, undantagen blev regel. Ur kris föds kreativitet och innovation, det är sant, men i Linköping har vi länge haft en tradition av att både vara och skapa framtiden. Låt mig ge några exempel;

Attraktivt och levande

Allt fler väljer att flytta från storstäder till mindre städer och landsbygd – i Sverige och Europa. Karriär och utbildning samsas med värden som livskvalitet och hälsa. Globalt blir regionalt. Linköping växer så det knakar och med Ostlänken kommer staden att bli än mer attraktiv. Därför planerar vi nu för ett antal nya bostads- och verksamhetsområden – bara i Stångebro 5 000–8 000 nya bostäder. Ihop med näringsliv och fastighetsägare utvecklar vi framtidens stadskärna – en livsvänlig plats där handel, boende, nöjen och möten ska samexistera. Paris arbetar hårt för att bli ”15-minutersstaden” – Linköping är redan 10-minutersstaden.

Hållbart och resurseffektivt

Sverige har målet att bli världens första fossilfria nation. I Linköping ska vi vara koldioxidneutrala redan 2025. Ett tufft mål som sporrar och engagerar stora som små företag. Inom nätverket Linköpingsinitiativet har arton av stadens största arbetsgivare tagit sig an CO2-utmaningen och driver utvecklingsprojekt inom energieffektivisering, mobilitet och resursflöden. I Testbädd Ebbepark kan företag testa och verifiera nya lösningar. Mikromobilitet, delningstjänster och cirkulära affärsmodeller utvecklas i en rasande fart. Och nu kraftsamlar vi för att öka kommersialiseringen våra energi och klimatinnovationer.

Innovation och entreprenörskap

Sverige är Europas innovationsland nr 1. En förklaring är öppna utvecklingsmiljöer som attraherar talanger och främjar innovation. Linköping Science park samlar många hundra företag och driver ett antal innovationsprojekt där bland annat globala teknikjättar utvecklar ihop med startups. Det sägs att kluster i världsklass kräver ”walkability”. Det ska vara lätt att mötas, samutveckla och göra affärer ihop. Till det ska läggas att 52 % av östgötarna kan tänka sig att starta företag – högsta andelen i Sverige. Och 70 % av småföretagen vill växa. Fantastiska förutsättningar att ta tillvara på bästa sätt.

Kunskap och kompetens

Talangattraktion och kompetensutveckling är två sidor av samma mynt – kompetensförsörjning. Linköpings universitet har ett fortsatt högt söktryck och satsar på framtidsområden som AI och medicinsk teknik. Flyg- och fordonsindustrin samverkar med kommunen för fler yrkesutbildade. När industrin automatiseras, flyttar produktion till Sverige där kunder, samarbetspartners och kompetens finns. Och vi vet att våra attraktiva bolag, och vår lika spetsiga offentliga sektor, attraherar både nya bolag och kompetens till staden.

Service och bemötande

När företagen själva fick bedöma service och bemötande hos Sveriges kommuner kom Linköping nr 1 bland Sveriges 10 största städer. Ett fantastiskt betyg som är resultatet av ett mångårigt och systematiskt förbättringsarbete. Men självklart slår vi oss inte till ro. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Linköping. Nu och i framtiden.

Louise Felldin

Näringslivsdirektör