Image
Image

Vet du vad vi bygger?

Image

Linköping växer så det knakar och du har säkert märkt att det kan bli stökigt ibland. Därför vill vi påminna om att vi bygger och utvecklar för att göra kommunen ännu bättre. Nu och i framtiden.

På webbplatsen Stadsutveckling Linköping får du veta vad vi bygger och planerar för i staden och på landsbygden just nu – och, inte minst, när det är klart. Vi ses där! 

Områdesutveckling Djurgårdsgatan

Längs södra Djurgårdsgatan pågår flera planer som kommer att förändra området. Området kommer att bli en del av innerstaden och få en mer stadsmässig karaktär med ny bebyggelse, nya trafiklösningar och grönska.

Tinnerö – ny entrébyggnad vid Fröberget

Vi har byggt en entrébyggnad vid Fröbergets parkering. Byggnaden är en vind- och regnskyddad plats. Fasaden är klädd med världens kanske största insektshotell.

Gång- och cykelväg längs Ålerydsvägen

Vi bygger en nästan två kilometer lång gång- och cykelväg längs Ålerydsvägen, mellan Haningeleden och Vistvägen. Gång- och cykelvägen är en del av Cykellänken som är en satsning för att få fler att välja cykeln istället för bilen vid resor inom staden. Länken kommer så småningom att fortsätta genom Tinnerö eklandskap och binda ihop Linköpings södra och västra delar.

Områdesutveckling Västra Linghem

Västra Linghem kommer växa med cirka 700 bostäder i blandade hustyper såsom radhus, lägenhetshus och villor. Området kommer att få en miljö- och hållbarhetsprofil och visionen är att det nya området ska bli en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel.


Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online