Internet of Things med Toyota

Image

Intresset för uppkopplade produkter har ökat markant på senare år och Toyota Material Handling ser stora möjligheter för sina kunder idag och i framtiden.

Toyota Industries Corporation som grundades 1926 har en lång historia med sitt japanska arv. De är världsledande inom materialhantering och idag arbetar 3000 medarbetare på Toyota Material Handling i Mjölby med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon.  Under senare år har intresset för uppkopplade produkter ökat markant och företaget ser stora möjligheter för sina kunder idag och i framtiden. Därför har Toyotas utvecklingsfunktion under flera år arbetat med att realisera industriell Internet of Things i uppkopplade fordon och de har kommit långt på vägen.

– Sedan 2018 är det standard att alla våra truckar monteras med en telematikhårdvara som ger våra kunder möjligheten att koppla upp fordonen. Idag har vi runt 200 000 uppkopplade fordon i 70 länder säger Rebecka Domeij Bäckryd, gruppchef för Internet of Things på Toyota.

– Uppkopplade truckar möjliggör enkel åtkomst till all data från det ögonblick som trucken produceras. På så sätt kan kunderna enkelt komma åt och analysera data från sina uppkopplade fordon, för att förstå och förbättra sin verksamhet, fortsätter Rebecka.

– Vi har utvecklat vårt system för uppkopplade fordon, I_Site, sedan 2013 och vi har kontinuerligt lagt till ny funktionalitet. I_Site använder data från Toyotas uppkopplade truckar för att mäta, analysera och förbättra prestandan hos kundens truckflotta, berättar Toyotas systemarkitekt för Internet of Things Kristofer Spong.

– Det går även att se hur mycket truckarna används, om någon truck har krockat, vilka förare som använt de olika truckarna och om något förarbevis är på väg att gå ut, fortsätter Kristofer.

– Toyota Material Handling har ett så kallat endtoendansvar, från trucken till slutanvändaren. Detta gör att vi har förståelse för hela kedjan vilket är en stor styrka. Vi har många spännande utmaningar framåt och vi håller på att expandera vår verksamhet. Vår resa med uppkopplade fordon har bara börjat och kommande teknologier ger nya möjligheter, avslutar Rebecka Domeij Bäckryd.