Image
Image

Sectras banbrytande teknik

Image

Sectra är världsledande inom digital patologi – med en revolutionerande teknik som bidragit till kortare köer och en snabbare process inom cancervården. Det är en av flera banbrytande innovationer av Linköpingsbolaget - som utvecklar mjukvara inom medicinsk IT och cybersäkerhet.

Fem professorer från Tekniska Högskolan i Linköping startade Sectra som en bisyssla 1978. De hade säkert inte ens fantiserat om att företaget i framtiden skulle utvecklas till en av världens ledande leverantörer av IT-system för hantering av medicinska bilder och patientinformation.

I dag använder närmare 2 000 vårdgivare världen över – inklusive en majoritet av Sveriges regioner och privata aktörer inom diagnostik – Sectras system och tjänster.

High-tech-bolaget ligger bakom innovationer inom området digital patologi – som på många sätt revolutionerat cancervården och patologernas tidigare analoga vardag vid mikroskop.

– Digitaliseringen av patologin är banbrytande eftersom den bland annat leder till ökad kvalitet och kortare köer inom cancervården, framhåller Elin Kindberg, Global Product Manager.

Arbetar man inte digitalt, måste labben skicka fysiska glas när de behöver hjälp av externa parter. Med den nya tekniken spelar det ingen roll var patologerna befinner sig – allt sker på ett patientsäkert sätt över nätet. Då kan en diagnos ställas och svaret lämnas i en helt annan hastighet.

– Vi utvecklar mjukvara som gör det möjligt för patologer att granska vävnadsprover digitalt och där vården till exempel kan bestämma hur bilderna ska lagras och hanteras, vilka som har tillgång till dem med mera. Digitaliseringen ger bättre möjligheter till samarbeten inom sjukvården, man kan få tillgång till specialister var de än håller till och man kan använda sig av ny teknik som bland annat Artificiell Intelligens (AI), säger Elin.

Sectra har vid utvecklingen av produkten arbetat nära både Linköpings Universitetssjukhus (US) – och andra sjukhus inom Sverige, övriga Europa och USA.

– Sjukvården har beskrivit ett problem, som vi sedan löst. Vi jobbar hela tiden nära användarna för att få snabb feedback. Vårt nära samarbete med kunder och forskningscentra tror jag är nyckeln till att vi lyckas leverera innovationer på en global marknad under så många år inom till exempel patologi, ortopedi, radiologi och medicinsk utbildning.

Elin Kindberg har jobbat på Sectra i elva år och brinner starkt för sitt uppdrag.

– Det är fantastiskt att få vara i en sådan kreativ och driven miljö – där vi genom vårt arbete har påverkat så många människor. Det roligaste i mitt yrke är att jobba så nära användarna, där vi pratar mycket med både existerande och potentiella kunder. Vi strävar efter att göra deras önskemål till verklighet, säger hon.

Det här är Sectra 

  • Avknoppning från Linköpings Universitet 1978.
  • Utvecklar och säljer mjukvara för medicinsk IT och cybersäkerhet.
  • Har i dag kontor i 19 länder, kunder i över 60 länder och är totalt över 800 anställda.

Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online