Image
Image

Innovativt och hållbart SICK

Image

Globala SICK IVP AB finns i 50 länder med över 10 000 anställda – och har ett stort innovationscentrum i Linköping. Ett aktuellt samarbete med en tysk kund har resulterat i utvecklingen av en mjukvara som optimerar vattenflödet vid rengöring av olika sorters flaskor.

Tyska SICK (Sensor Intelligence) är en av världens ledande sensortillverkare – från fabriksautomation till logistik- och processautomation. I företagets innovationscenter i Linköping håller 75 av de drygt 10 000 anställda i det globala bolaget till.

– Vi specialiserar oss på machine vision – där vi gör lösningar baserade på kamerateknologi och mjukvara för bildanalys och visualisering, berättar VD:n Joakim Delbom. Vi utvecklar sensorer och sensorlösningar för automatisering och digitalisering inom industrin. 

– Vi har en tydlig hållbarhetsstrategi inom koncernen. Våra produkter och applikationer bidrar inte bara till att effektivisera industriella processer och garantera en god produktkvalitet, utan hjälper också våra kunder att hushålla med jordens resurser. Det finns många vinster att göra genom att bland annat spara på material – och vad gäller logistik exempelvis att optimera transporter.

Ett nytt och intressant samarbete för tillfället är tillsammans med en tysk kund som tillverkar maskiner för att rengöra returflaskor och nya flaskor av glas.

– Tidigare har de använt sig av ett manuellt styrt vattenflöde. Vår mjukvara som använder artificiell intelligens hjälper dem att automatiskt optimera vattenflödet, vilket bidrar till en kraftigt minskad vattenkonsumtion – som är väldigt positivt för miljön, framhåller Anders Gibeck, Strategisk Produktchef.

– Vi har jobbat med AI (Artificiell Intelligens) i snart tio år och den ligger till grund för många av våra tillämpningar, berättar Joakim.

Liksom innovation & teknik och hållbarhet är den goda arbetsplatsen med mångfald en starkt bidragande orsak till alla företagets framgångar.

– Vi har under flera år utvärderat vår medarbetarnöjdhet med hjälp av Great Place to Work Institute - och har just fått veta att vi även 2021 för sjätte gången har rankats som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Detta är verkligen något att vara glad och stolt över. Det känns såklart extra bra att få detta kvitto på att vi har en robust kultur och goda värderingar som består även under rådande omständigheter.

Joakim lyfter fram det faktum att SICK IVP under många år har tillämpat ett agilt arbetssätt som en framgångsfaktor. Begreppet kommer från engelskans ”agile” och betyder lättrörlig eller smidig. Det agila arbetssättet bygger på att man arbetar iterativt och utforskande för att lösa problem och utveckla nya idéer, processer och erbjudanden. 

– Vi är duktiga på att skapa självorganiserade team och att delegera mycket ansvar till de olika teamen. Vi lägger mycket vikt på att uppmuntra och bibehålla kontinuerligt lärande och att utforska nya områden, menar Joakim Delbom.
Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online