Image
Image

Hållbart ett nyckelord för Bengt Dahlgren

Image

Projektet Skogsvallen i Hjulsbro med 132 nya lägenheter blev ytterligare en möjlighet att projektera hållbart för Bengt Dahlgren AB. Det privatägda teknikkonsultföretaget ligger där långt under Boverkets byggregler vad gäller beräknad energiåtgång.

Sedan Bengt Dahlgren grundades 1952 har företaget vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare.

Koncernen har drygt 600 medarbetare som verkar i hela landet, men även internationellt.

– Vi är ett teknikkonsultföretag inom hela samhällsbyggnadsprocessen och jobbar bland annat med projektering av VVS-tekniska installationer. Vår affärsidé är att kombinera det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet, flexibilitet och närhet, framhåller Daniel Engberg som är avdelningschef för kontoret i Linköping.

Bengt Dahlgren har kvalificerade ingenjörer inom installation, brand och risk, bygg och fastighet, samt energi och miljö.

– Vi genomför allt från dimensionering av värme och vatten till dagsljusberäkningar. Vid produktion av nya bostäder jobbar vi tätt tillsammans med bland annat beställare, arkitekter, el- och brandkonsulter i alla skeden, säger VVS-ingenjören Rebecca Gewers.

I det pågående projektet Skogsvallen i området Hjulsbro – där företaget arbetar med sex flerbostadshus och totalt 132 lägenheter – motsvaras Boverkets byggregler (BBR) med marginal. 

– Mycket fokus idag ligger på hållbarhet och energieffektivisering i alla projekt. Målet är förstås att alltid ligga under gränsen för Boverkets byggregler vad gäller energiåtgång – på Skogsvallen ligger vi hela 30 procent bättre än Boverkets krav, berättar Daniel.

Som en del i det sociala hållbarhetsarbetet är Bengt Dahlgren AB partner till välgörenhetsorganisationen Ingenjörer utan gränser.

– Där ger vi ekonomiskt stöd till material och gör projektering för bland annat vattenrening till skolor i Tanzania, berättar Daniel.

På så vis drar Bengt Dahlgren ytterligare ett strå till stacken i den hållbarhetsutmaning som de känner ett ansvar för och vill vara med och påverka.


Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online