Linköping växer på landsbygden också

Image

Det är många som vill bygga eget hus på landsbygden eller lantligt inte långt från Linköpings innerstad. Kommunen har ett strategiskt utvecklingsuppdrag att förenkla processen för byggande.

– 2020 var ett rekordår i antalet ansökningar som vi fick in för nya villor på landsbygden. Det var också ett rekordår i antalet beviljade förhandsbesked – 70 stycken. Under 202 genom för vi en åtgärdsplan för att förenkla byggnationen på landsbygden ännu mer, berättar Sebastian Monell, avdelningschef på Bygglovskontoret.

I översiktsplan för landsbygden och småorterna behandlas landsbygdens framtida utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Planen innehåller förslag på en hållbar struktur för småorterna. I kommunen finns cirka 60 orter, och 36 av dessa har fått egna utvecklingsskisser. Byggande av smågrupper av hus ska ske främst där det finns ett socialt sammanhang med service och kollektivtrafik. Det finns också flera områden som lämpliga för utveckling av stadsnära lantligt boende, där enstaka och smågrupper av småhus kan byggas. Dessa områden finns i Vårdsberg, Kränge, Landeryd, Gullberg och öster om Rystad.

– Översiktsplanen för allt lantligt boende ger sammanlagt möjlighet för cirka 600 nya bostäder och cirka 600 fritidshus som är lämpliga att omvandla till permanentbostäder, säger Sebastian Monell.