Image
Image

Ny avfallsplan ska göra Linköping mer cirkulärt

Image

Ett nytt förslag på avfallsplan är framtaget. Med den nya avfallsplanen är målet att minska avfallets mängd och göra visionen om världens mest resurseffektiva region verklig.

En ny lagstiftning med skarpare målsättningar inom området har lett till att Linköping ska ersätta den gamla avfallsplanen från 2006 med uppdateringar 2011, då den gröna påsen infördes. Hela förslaget och all information finns på kommunens webbsida. Förslaget beräknas antas av kommunfullmäktige i november.

Ett viktigt syfte med avfallsplanen är att ta fram mål och åtgärder för kommunens arbete för att minska avfallets mängd och farlighet på ett sätt som bidrar till cirkulär ekonomi.

Avfallet ska i första hand minskas genom medvetna inköp, samt att använda och återanvända varor längre, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand energiåtervinnas. Först i sista hand ska de deponeras, berättar Cecilia Wyser, projektledare för framtagandet av avfallsplanen.

– Vi kommer bland annat att jobba med beteendeförändring, avfallets plats i staden, framtidens återvinningscentral, tillgänglighetsfrågor och insamlingssystem. Vi, tillsammans med kommunen och alla invånare kan göra visionen om världens mest resurseffektiva region verklig, om vi hjälps åt, menar Johan Borg, avdelningschef hushållsavfall på Tekniska Verken.

Avfallsplanens fem inriktningar

  • Minimalt, resurseffektivt och klimatsmart.
  • God avfallshantering för en giftfri miljö.
  • Samhällsplanering som underlättar sortering och hantering av avfall.
  • Fritt från skräp.
  • Socialt och ekonomiskt hållbart.

Här hittar du webbsidan!


Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online