Image
Image

Ullevileden byggs ut till Mörtlösa

Image

När Ullevileden byggs på blir den en viktig länk mellan västra och östra delen av Linköping.

Ullevileden är idag utbyggd parallellt med E4:an från Bergsvägen till och med cirkulationsplatsen vid Flemmagatan i Tornby. I slutet av 2024 kommer Ullevileden förbinda Mörtlösa med Tornby, vilket beräknas avlasta Kallerstadsleden, Tornbyvägen och Norrköpingsvägen med 15-25 procent. 

  • Ullevileden blir ytterligare 3.5 kilometer lång och byggs ut med två    körfält samt en parallell gång- och cykelväg. 
  • Det blir fyra nya cirkulationsplatser samt fyra gång- och cykelvägstunnlar. 
  • En bro över Stångån som blir cirka 125 meter lång tillkommer. Det gör att trafiksystemet blir mindre påverkat om någon av de andra broarna över Stångån behöver stängas av tillfälligt. 

  • Grupper med träd kommer att planteras längs med gång- och cykelvägen.

– Ullevileden är en oerhört viktig och efterfrågad länk som både gynnar näringslivet och avlastar såväl innerstaden som de andra trafiklederna runt staden. Vi utvecklar trafiksystemet och ser samtidigt till att fotgängare och cyklister kan ta sig fram på ett säkert sätt längs vår nya tvärled, säger Christian Mattsson, avdelningschef för 

Projektavdelningen på Stadsmiljökontoret, Linköpings kommun. 

Just nu pågår planeringsarbetet och arbetet på plats är tänkt att påbörjas sensommaren 2022 och slutföras i slutet av 2024.

Här hittar du byggprojektsidan!


Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online