Flexrow jämförs med jättarna

Image

Innovationen Flexrow jämförs med världsledande multibolag inom lantbruket som amerikanska John Deere och tyska Amazone. Den nya såmaskinen – utvecklad med hjälp av flygteknik i Linköping – kan komma att revolutionera marknaden med sin högteknologi.

Dagens såmaskiner inom jordbruket har ett fast radavstånd eller kräver tidsödande verkstadsarbete för att ställa om till olika radavstånd. Något som beror på att det varit praktiskt att skapa maskinerna på det sättet.

Men nu har en helt ny typ av såmaskin utvecklats i Linköping – där man enkelt och snabbt kan reglera radavståndet.

– Med hjälp av ett nytt ställdon kallat Flexrow kan hydrauliken bidra med att radikalt förbättra såväl agronomin som effektiviteten i jordbruket. En enkel knapptryckning är allt som behövs för att ställa om såmaskinens radindelning till en annan gröda – en manöver som kräver kanske två dagars manuellt arbete i dag på de maskiner där det ens är möjligt. Genom att man slipper manuellt verkstadsarbete förbättras även ergonomin, framhåller Magnus Landberg, civilingenjör på Saab och industridoktorand på Linköpings universitet.

Nyckeln för att lyckas är en uppfinning av Landberg – som egentligen var tänkt för att styra vingklaffar inom flyget.

– Det är en stor fördel för jordbrukaren att avståndet mellan frön och sårader regleras med så pass stor precision, beroende på vad det är som ska sås och markens beskaffenhet, förklarar civilingenjören Gustav Näslund, som ansvarade för konstruktionsritningarna.

Såmaskinen är framtagen i ett Agtech 2030-samarbete mellan bland andra Saab Ventures, Hushållningssällskapet och Linköpings universitet. Flexrow premiärvisades inför 19 EU-ambassadörer ute på Vreta Kluster under hösten 2020 till toner av Beethovens femte symfoni – ”Ödessymfonin”. 

Det regionala initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk - med fokus på sensorer, digitalteknik och AI. Där passar med andra ord Flexrow in perfekt.

– Vår produkt har även fler användningsområden. Ett exempel är mekanisk ogräsbekämpning – men hydrauliken kan också användas till bland annat att dra ihop och hålla stakar på plats på timmerbilar. Det minskar luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen, säger Magnus Landberg.

Det internationella intresset är stort – med ett 20-tal artiklar i världens media. Inte minst i länder som England och Tyskland. 

– Vi har av brittiska medier jämförts med världsledande bolag inom lantbruket som amerikanska John Deere och tyska Amazone, vilket är helt fantastiskt. Tänk att ett innovationsprojekt med förhållandevis små resurser kan skapa en sådan otrolig genomslagskraft. Flexrow kan mycket väl komma att revolutionera marknaden internationellt, säger Per Frankelius, processledare för Agtech 2030 och docent i företagsekonomi på Linköpings universitet.