Image
Image

I Ebbepark testas goda idéer

Image

Tanken på en innovativ utvecklingsmiljö i Linköpings nya stadsdel fanns med långt innan spaden sattes i marken. Ingen visste då exakt hur det skulle genomföras, men visionen var solklar. Idag är Ebbeparks testbädd i full gång och är ett lysande exempel på en idé som blivit verklighet. 

– Testbädden lyftes fram tidigt i samverkansdialogerna. När jag började 2019 hade Sankt Kors och Stångåstaden ett etablerat samarbete i Ebbepark, och nu anslöt sig även Lejonfastigheter, berättar projektledare Sara Malmgren, senior projektledare Cleantech Östergötland.

Sara Malmgren fortsätter:

– Min uppgift blev att leda en utvecklingsgrupp från de tre fastighetsägarna, samordna våra idéer och hitta former för samskapande. Först handlade det mycket om tester kopplade till byggprocesserna, men med tiden har det utvecklats till att mer och mer röra den befintliga miljön. Husen kommer ju att stå här under många år, så vi vill hitta lösningar som bidrar till hållbar utveckling av staden på bred front.

Samarbeten över gränserna

Sara lyfter fram samverkan som en nyckelfaktor i testbäddsprojekten. Styrkan är de olika kompetenserna som bidrar i testbäddsarbetet från respektive fastighetsbolag. Dessutom är bland annat universitetet, Linköping Science Park och Tekniska verken aktiva aktörer.

– Vi vill lyssna på så många kloka människor som möjligt. Även om alla har olika fokus kan vi lära mycket av varandra. Testbädden är en portal för goda idéer och många aktörer från olika delar av stadsutvecklingsprocessen kan dra nytta av kunskaperna och innovationerna som blir resultatet. 

Hållbarhet i tanken och smartare energianvändning

Ett lyckat exempel är Energifabrikens HVO-tank som installerades i Ebbepark 2019. Här erbjuds byggföretagen att tanka fossilfritt på plats i området. Efter ett drygt år visade siffrorna att 125 ton koldioxid hade sparats tack vare byte av drivmedel. 

– Det gav byggentreprenörerna ett lägre klimatavtryck och det sparade tid och kostnader samtidigt som Energifabriken fick ett nytt affärsben, säger Sara. 

En möjliggörare

Många av idéerna och projekten kommer från testbäddens utvecklingsgrupp. 

– Vi har tillsammans ett stort kontaktnät och håller ständigt örat mot marken, säger Sara. Sedan har vi ju såklart samarbetet med universitetet, som genererar projekt. Men vi märker också att företagen börjar hitta till oss nu. Att de ser testbädden som en möjliggörare för sina innovationer för att snabbare nå ut på marknaden. 

Regionens styrkor

För närvarande pågår flera spännande projekt inom ramen för testbädden. Bland annat testar företagen Epishine, Pollux och Optiqo sina produkter skarpt i Ebbepark. Här handlar det om inomhussolceller, batterifria sensorer och moduler för effektiv och hållbar facility management. I ett annat projekt utforskas vad AI i energistyrningen kan innebära för att kunna använda energin smartare. Utöver detta driver Linköpings universitet flera projekt, varav två på logistiktema. Dessa är “Störningsfri stad” och “Fossilfri Bygglogistik”. 

– I stort sett finns regionens alla utvalda styrkeområden med på ett hörn i testbädden, berättar Sara. Det är en härlig blandning och en enorm kunskapspool att ösa ur för oss alla. 

Bostäder för entreprenörer

Ytterligare en spännande idé är test av en så kallad entreprenörsvåning. Sara förklarar: 

– För att möjliggöra för innovatörer och entreprenörer att både bo och arbeta i Ebbepark planerar Stångåstaden att bygga en form av kollektivt boende, med mindre rum och gemensamma sociala ytor. På det sättet kan nätverkandet fortsätta även efter arbetstid. Förhoppningsvis underlättar vi även för företagen att rekrytera kompetens och för start-ups att etablera sig här.

Välkomnar nya samarbeten

Sara och hennes kollegor i utvecklingsgruppen letar ständigt nya innovationer och samarbeten. 

– Det behöver inte vara ett färdigt koncept, det räcker med en smart idé. Det behöver inte heller handla om teknik. Det har varit naturligt i byggskedet, men i framtiden kommer stort fokus att ligga på social hållbarhet och frågeställningar som: “Hur blir Ebbepark trivsamt och tryggt?”eller “Hur kan vi dela resurser och kunskap på bästa sätt?”. Ebbepark ska vara en levande stadsdel över dygnets alla timmar och då är det sociala oerhört viktigt. 

Bra för Ebbepark – bra för alla

Lärdomarna som dras i Ebbepark ska inte stanna där. Hela tanken med testbädden är att sprida hållbara idéer vidare i staden, gärna också ute i landet och varför inte världen? 

– Ebbeparks värdeord är dare, care och share vilket innebär att vi ska våga, att vi ska dela med oss och vara varsamma med människor och miljö. Samtidigt spelar testbädden in i hela Linköpings motto, där idéer blir verklighet. Om vi kan boosta någon idé eller produkt och få den att flyga längre och högre så vinner alla på det i slutänden!


Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online