Image
Image

AI-utveckling i rekordfart

Image

AI-nodens uppdrag är att accelerera tillämpning av AI i näringslivet och den offentliga sektorn – nu när allt fler verksamheter fått digitalisering och AI högre upp på agendan. Målet är ökad hållbarhet, konkurrenskraft och livskvalitet – och där ligger Linköping långt fram.

AI-noden är en nationell kraftsamling för tillämpad AI (Artificiell Intelligens) som startats på uppdrag av regeringen. Den finansieras av Vinnova i samverkan med Lindholmen Science Park, som leder initiativet AI Sweden.

Den regionala AI Sweden East Node – med Linköpings Science Park som värdorganisation – etablerades i augusti 2020. Den medfinansieras av Region Östergötland, Linköpings kommun och Linköpings universitet.

Noden fångar upp lokala och regionala behov i samhället och näringslivet och kanaliserar dessa till pågående nationella processer med att bland annat strukturera och klassificera data, bygga modeller - samt skapa olika testmiljöer för att prova olika verktyg och modeller. Tanken är att investera tillsammans och skapa förutsättningar för att dela resurser och förmedla kunskap och lärdomar i ett större, nationellt nätverk.

– Internationellt sett ligger Sverige långt fram i digitaliseringen och ska man se något positivt i pandemin har den snabbt kastat oss ungefär fem år in i framtiden, säger Lena Miranda, ansvarig för Linköpings Science Park.

Niclas Fock, ansvarig för AI East Node, gjorde förstudien tillsammans med Karin Ackerholm, koordinator på Linköpings universitet. Den visade att Saab, Ericsson, Polisen, SMHI och Luftfartsverket är några aktörer som håller sig långt väl framme inom AI i regionen.

– När vi gjorde intervjuer med potentiella partners i området såg vi en blandning av aktörer som behövde sätta fart på sin AI-användning. Målet i hela Sverige under 2020 var att få ihop 50 partners och redan i början av 2021 var vi uppe i 105 stycken, berättar Niclas.

– AI är på väg på samma resa som Internet på 1990-talet. I början hade många svårt att förstå affärsnyttan, men den är ju knappast någon som ifrågasätter i dag. AI kan vara nyckeln till mer kvalitativa och hållbara affärer, framhåller Karin.

– Samverkan är ett viktigt ord när det gäller att få ut tillämpad AI och att anpassa till respektive verksamhets olika behov, säger Niclas Fock.

Ett av medlemsbolagen är globala Veoneer - världsledande inom aktiva säkerhetssystem och avancerade förarassistanssystem för fordonsbranschen. På Mjärdevi i Linköping arbetar 650 personer med att hitta lösningar för att rädda liv i trafiken – och är huvudutvecklingssite för nästa generations kamerasensorer för att upptäcka bland annat fotgängare, fordon och vägskyltar i bilens närhet. 

– Frånsett att främja AI finns många poänger i att samarbeta med bolag i andra branscher än sin egen, vilket kan ge starka synergieffekter, menar den globala forskningschefen Ola Boström.

Tanken är att AI:s avancerade teknik ska komplettera föraren – att de tillsammans ska föra bilen framåt på ett så tryggt sätt som möjligt.

– Den läser av alla skyltar och uppmärksammar när något är fel. Meningen är att det är föraren som kör, men bilen kan exempelvis göra en nödbromsning på egen hand om någon eller något dyker upp på vägbanan, berättar Ola Boström.


Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online