Image
Image

Kontoret 2.0

Image

Under pandemin har kontorets vara eller inte vara undersökts under lupp. Vilka förändringar som blir bestående återstår att se, men ett som är säkert är att ytterst få vill släppa taget helt om sin arbetsplats. 

Pandemin har satt fingret på förflyttningen från arbetsplatsens betydelse till arbetslivets betydelse.

– Vi pratar mycket med våra kunder kring deras framtida behov. Samtalen landar ofta i att omforma och utveckla kontoret, inte att avveckla det, säger Anna-Maria Jakobsson, vd på Sankt Kors som utvecklar företagsmiljöer i Linköping.

Plats för möten

Undersökningar visar att de allra flesta vill ha kvar kontoret som huvudsaklig arbetsplats. Även i Sankt Kors egen kundenkät var svaret tydligt – kontoret värderas högt. Nästan 80 procent anger att det är där man lär sig mest, blir mest engagerad, får mest energi och är mest kreativ.

– Vi har också en fortsatt stor efterfrågan på kontorslokaler. Däremot ser vi att behoven förändras. När fler jobbar hemifrån en viss del av tiden behövs exempelvis inte lika många skrivbord. Samtidigt ökar behovet av kreativa ytor och mötesplatser. Många önskar fler mindre rum med bra teknisk utrustning, eftersom man vill ha bra förutsättningar för digitala möten, förklarar Anna-Maria.

Nya byggnader på gång

Hos Sankt Kors pågår flera byggprocesser i olika faser, från nästan färdiga byggnader till de som precis påbörjats. Under hösten 2020 invigdes IMA One, den första byggnaden i Cavok District. I det första kvarteret i Ebbepark pågår även inflyttningen för fullt, medan Norra Fabriken och trähuset Magasinet i Ebbepark kommer att stå klara hösten 2022.

– Att ha mycket nyproduktion i det här läget ser vi faktiskt bara positivt. Här har inflyttande företag stora möjligheter att påverka hur kontoret ska vara designat från början, säger Anna-Maria. 

Välkommen förändring

För Anna-Maria och hennes kollegor är det självklart att alltid följa med i kundernas förändringsresor. 

– De närmaste åren kommer vi garanterat att möta hela spektrumet, från de som vill ha eget kontor till de som väljer mer flexibla lösningar. Här står vi redo att hjälpa till.

Men att kontoren skulle överges är ingenting som oroar Anna-Maria.

– Nej, vi behöver det sociala, de spontana samtalen vid kaffemaskinen och idéerna och möten som uppstår vid sidan av inbokade möten. Samtidigt välkomnar vi förändringen – flexibiliteten, samverkan, hållbarheten och tekniken. Framtidens arbetsliv innehåller många nya delar och kontoret är en viktig pusselbit. Här är vi och Linköping redo att möta upp med de företags- och innovationsmiljöer som efterfrågas.


Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online