Image
Image

Linköpings stadskärna utvecklas för att möta framtiden

Image

Stadskärnan har stor betydelse för stadens och kommunens utveckling. För att kunna möta framtiden med goda förutsättningar har Linköpings kommun startat ett projekt som ska ta fram en gemensam inriktning för utvecklingen av Linköpings stadskärna tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och invånare.

Handeln är just nu inne i en förändringsresa. Kundernas efterfrågan har förändrats på grund av olika krafter och tendenser som digitalisering och ökad e-handel, tjänstefiering och en större efterfrågan på upplevelser. Det innebär att stadskärnor runt om i världen behöver utvecklas för att hänga med.

– Vi är många som tycker om och trivs i Linköpings stadskärna. Vi på City Samverkan vill att den ska fortsätta vara Linköpings viktigaste mötesplats och besöksmål. För att det ska bli verklighet behöver vi ställa om tillsammans, säger David Nilsson, VD vid Linköping City Samverkan.

Projektet ska ta fram utvecklingens inriktning

Linköpings kommuns ska på uppdrag av sin politiska ledning ta fram en inriktning för hur Linköpings stadskärna ska utvecklas för att möta framtida efterfrågan.

– Viljan att investera i Linköpings stadskärna är stor från fastighetsägare och andra näringsidkare och det finns många planer för hur fastigheter och allmänna ytor ska utvecklas. Dessa viljor och initiativ vill vi ta hand om och förvalta. Därför behöver vi skapa en gemensam fördjupad helhetssyn kring hur vår stadskärna ska vara i framtiden, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet genomförs för att skapa en stark, aktuell och konkurrenskraftig stadskärna för lång tid framöver - samtidigt som hänsyn tas till att gammal och ny bebyggelse ska samspela.

Ett av målen för stadskärnan är att fler människor ska röra sig i området under en större del av dygnet än idag för att skapa en trygg och attraktiv miljö. Därför behöver fler människor bo och arbeta i området. Ett annat sätt att skapa ett mer levande område är att skapa ett mer varierat innehåll i bottenvåningarna. Utöver butiker och restauranger kan de kan även innehålla bland annat kultur, offentlig service och kontor.

– Vi ser det som en fantastisk möjlighet att tillsammans med kommunen ta Linköpings stadskärna in i framtiden. Våra medlemmar har en stor vilja och många idéer för att bidra till en positiv samhällsutveckling i Linköping. Med denna satsning skapar vi goda möjligheter för stadskärnan att bli i framkant för att kunna möta såväl framtida utmaningar som kundernas efterfrågan, säger Rikard Norman, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Linköping.

Fokus för projektet är också utveckling av vissa gator, torg och parkers innehåll och utformning. Större vikt ska läggas på vistelsemiljöerna i stadskärnan och det ska bli enklare att färdas på ett hållbart sätt, till exempel till fots, med cykel eller mindre elfordon.

Lilla torget är först ut

Området vid Lilla torget blir den första platsen som kommunen utvecklar utifrån den kommande inriktningen om stadskärnans utveckling. Under våren 2021 har planeringen startat för hur torget tillsammans med Lundbergs och Botryggs byggnader ska utvecklas. Platsen och vissa av byggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla. 

– Det kulturhistoriska värdet är en viktig planeringsaspekt i det fortsatta arbetet med utvecklingen av platsen och byggnaderna. Vi kommer i tidigt skede utreda frågan noga och göra avvägningar mellan kulturhistoriska aspekter och utvecklingsbehov, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Arbetet med utvecklingen av byggnaderna vid Lilla torget ska fokusera på hela sammanhanget runt torget och ta ett samlat grepp om denna, med både byggnader och allmänna platser som gator och torg.


Skriv ut   E-post

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image

Läs hela produktionen online