Tre styrkor som definierar en framtidsstad

Image

Det finns många städer, både i Sverige och utomlands, som på ett övergripande plan är precis som Linköping. Så vad är det då som gör just Linköping till platsen där du möter framtiden? 

I en kommun som Linköping, där viljan att växa är starkt förankrad, är platsvarumärket oerhört viktigt. Det lyfter de värden som gör vår stad relevant och attraktiv, både för oss som bor här och för de vi vill locka hit. En nyligen genomförd varumärkesundersökning visar att Linköping ses som en framtidsstad. Vad beror det på? Och hur kan vi bygga vidare på den insikten? Bland annat har tre styrkeområden identifierats där Linköping uppfattas som bättre än andra platser. Med dessa som grund har positionerings budskapet ”Linköping – platsen där du möter framtiden” tagits fram.

Linköpings kommuns välkända löfte "Linköping - där idéer blir verklighet" kommer vara kvar. Det är kommunorganisationens löfte till invånarna. Kommunens löfte tillsammans med platsens positioneringsbudskap och de tre identifierade styrkeområdena ger tillsammans en god beskrivning av vad man kan förvänta sig av Linköping med omland. Kommunen ska göra sitt bästa för att skapa miljöer där människor trivs, utvecklas och förverkligar sina idéer. Men det är vi alla som tillsammans skapar och bidrar till utvecklingen av “Linköping - platsen där du möter framtiden”.

1. De banbrytande innovationerna
Linköping har bidragit med en rad världsledande innovationer som på många sätt påverkat vår omvärld. Dessutom sammankopplas vårt universitet med djupt avancerad kunskap och forskning. I undersökningar lyfts Linköping ofta fram som Sveriges teknologi- och flygstad nummer ett. En plats där vi gör verklighet av våra idéer.

2. Den livsvänliga staden
Linköping är stort nog för att erbjuda det som människor efterfrågar och behöver i sin vardag – intressanta karriärmöjligheter, bra bostäder i alla former, väl fungerande skola, vård och omsorg samt fritidsaktiviteter för alla. Samtidigt är staden tillräckligt liten för att allt det där ska finnas riktigt nära. Det gör det enkelt att få livskvalitet.

3. Det perfekta läget
Linköping har rent logistiskt ett optimalt läge i landet. Inom en radie av 25 mil finns hälften av Sveriges befolkning och en fjärdedel av landets industriella produktion. Med centralt belägen internationell flygplats, E4, stambanan och närheten till Norrköpings hamn är valmöjligheterna att optimera transporterna väl tillgodosedda.

”Du kan jobba på ett världsledande teknikföretag en kvarts resväg från din villa på landet, bo bekvämt i stadskärnan, bara minuter från wakeboardrampen i Stångån, eller ta cykeln till ett naturreservat och en stund senare slå dig ner på en uteservering mitt i city. För mig säger det mycket om Linköping, om storstadens möjligheter och småstadens närhet. ”

Lars Svensson, Ordförande Fastighetsägarna Linköping.